Σελίδες

3 Αυγ 2016

Σχολικά βιβλία για αμβλύωπες (μερικώς βλέποντες) μαθητές 2016-17

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη εγκρίθηκε η (Ι.Τ.Υ.Ε.) βιβλίων, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των αμβλυώπων μαθητών και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα για το σχολικό έτος 2016-2017.
Η εκτύπωση και η διανομή θα γίνει από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"».
Ο αριθμός των αντιτύπων θα καθορισθεί από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων"Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.), (μετά την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.).Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησεκυμάτων καλεί το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.), να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Η Απόφαση

Δεν υπάρχουν σχόλια: