21 Ιαν 2013

Δελτίo Τύπου ΕΟΕΕ: Πανελλήνιο πρόγραμμα για οφθαλμολογικά προβλήματα

  
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2013


Μεγάλο, Πανελλήνιο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Ελληνικής κοινής γνώμης γύρω από τα σοβαρά οφθαλμολογικά νοσήματα ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2012 η Ελληνική Ομοσπονδία Οφθαλμολογικών Εταιρειών (Ε.Ο.Ο.Ε.).

Διαμαρτυρία για τη συγχώνευση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών