Σελίδες

31 Αυγ 2010

Διάφορα: Επισημάνσεις και προτάσεις για επανασυγκρότηση και διεύρυνση της Oμάδας Εργασίας βιβλίων Braille


Θέματα εκπαιδευτικών: "Εκμάθηση και Πιστοποίηση της γνώσης της γραφής Braille" Ερωτήματα και προτάσεις


Θέματα εκπαιδευτικών: Διαμαρτυρία αναπληρώτριας εκπαιδευτικού "Οι Πιστοποιημένοι Ημιεπαρκείς της Ειδικής Αγωγής"


24 Αυγ 2010

Νέες Τεχνολογίες για άτομα με προβλήματα όρασης

Διάφορα: Υπηρεσία Δημιουργίας Εύρεσης και Προώθησης Λογισμικού για άτομα με προβλήματα όρασης

Υπηρεσία Δημιουργίας Εύρεσης και Προώθησης Λογισμικού

Ο Σύλλογος Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών (ΣΤΑΤ) προχωράει στη δημιουργία μιας υπηρεσίας δημιουργίας, εύρεσης και τροποποίησης λογισμικών προϊόντων.

Υπηρεσία Δημιουργίας Εύρεσης και Προώθησης Λογισμικού (ΥΔΕΠΛ)

Στα πλαίσια της λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής, θα ανακαλύπτονται λογισμικά προϊόντα που διατίθενται στην παγκόσμια αγορά και θα τροποποιούνται (ελληνοποίηση εντολών κ.λπ.) έτσι ώστε να είναι εφικτή η χρήση αυτών από Έλληνες χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι ταυτόχρονα και άτομα με προβλήματα όρασης. Η τροποποίηση που θα υφίστανται τα εν λόγω προϊόντα θα είναι μερική ή ολική και θα συμμορφώνεται πάντα με τον κατασκευαστή αυτών, ως προς την δικαιοδοσία παρέμβασης ή όχι, στο κάθε λογισμικό προϊόν.

Επίσης θα δημιουργούνται από τον ΣΤΑΤ και τους συνεργάτες του, λογισμικά εργαλεία με τα οποία θα βελτιώνεται η καθημερινότητα των Ελλήνων τυφλών.

Ο ΣΤΑΤ από σήμερα, θα αναζητά συνεχώς στο διαδίκτυο νέες εφαρμογές, θα συγκεντρώνει πληροφορίες από τα μέλη του και τα άλλα μέλη της κοινωνίας των τυφλών και θα συνεργάζεται με τους κατασκευαστές των λογισμικών, αλλά και με άλλους εξωτερικούς συνεργάτες, έτσι ώστε να προωθήσει τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από αυτά τα λογισμικά, στην ελληνική κοινωνία των ατόμων με προβλήματα όρασης.
Βοήθεια για τον τρόπο λειτουργίας του κάθε λογισμικού θα εκδίδεται ξεχωριστά για το καθένα, σε απλοποιημένη μορφή με βάση το επίπεδο των Ελλήνων χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το σωματείο μας στο info@stat.net.gr