Σελίδες

28 Ιουν 2012

Επιδόματα για άτομα με προβλήματα όρασης


244,00 € μηνιαίως
I) Εργαζόμενοι
• Εργαζόμενοι πτυχιούχοι
• Εργαζόμενοι φοιτητές

II) Συνταξιούχοι

500,00 € μηνιαίως
Άνεργοι ανασφάλιστοι
Άνεργοι έμμεσα ασφαλισμένοι
Μη εργαζόμενοι φοιτητές
  • Παιδιά που φοιτούν σε δημόσιο σχολείο
  • Επιστήμονες που εργάζονται σύμφωνα με το πτυχίο

Επίδομα καυσίμων: 160,00 € μηνιαίως


Πηγή: http://www.noesi.gr/node/1378


Δεν υπάρχουν σχόλια: