Σελίδες

18 Απρ 2019

Χάρτες σε Braille


Αντώνης Τσολομύτης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η σελίδα αυτή περιέχει  μια απόδειξη για το ότι είναι εφικτό με απλό τρόπο να παραχθούν χάρτες για τη μελέτη της γεωγραφίας για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Ευχαριστώ τον Herbert Voss και τον Manuel Luque για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μου παρείχαν.

Οι χάρτες φτιάχνονται ταχύτατα με δωρεάν πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο όπως από το openstreetmaps.org (προτιμήστε το αντί άλλων υπηρεσιών, η ελεύθερη πληροφορία έχει προστιθέμενη αξία!)
Η διαδικασία παραγωγής τους με το κατάλληλο know-how, διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας εκτός από τη σύνταξη του υπομνήματος που απαιτεί επιπλέον εργασία.
Επειδή για τους χάρτες χρειάζεται επαρκής χώρος στη σελίδα τα αρχεία δίνονται για εκτύπωση σε μικροκαψουλικό χαρτί μεγέθους A3. Επειδή οι οικιακοί εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν όλοι μικροκαψουλικό χαρτί μεγέθους Α3 δίνουμε τους χάρτες και κομμένους σε δύο σελίδες Α4 ώστε να μπορούν να ενωθούν σε μία Α3 σελίδα.
Ηλιακό σύστημα
solarsystem.pdf (A3), solarsystem-A3A4.pdf (2×A4=A3)

Παγκόσμιος χάρτης Ηπείρων
world.pdf (A3), world-A3A4.pdf (2×A4=A3)

Νήσος Σάμος
SamosIsland.pdf (A3), SamosIsland-A3A4.pdf (2×A4=A3), Υπόμνημα χάρτη (αρχείο odt)

Created on 18/Apr/2019
Modified on 18/Apr/2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια: